Borgerforeningen i Øster Hornum

Borgerforeningen (Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening), Øster Hornum, 9530 Støvring.

Kontakt pr. mail: ohborgerforening@gmail.com

Bestyrelsen valgt maj 2023 har konstitueret sig:
Formand: Charlotte Eilbark. Mail: eilbark1978@gmail.com; Tlf.: 26 27 58 78.
Næstformand: Bent Sigaard. Mail: bsigaard@gmail.com; Tlf.: 22 76 71 91.
Kasserer: Søren Sylle Steinmejer. Mail: sylle2@live.dk; Tlf.: 29 12 89 38.
Sekretær: Lene Kaldahl Laursen. Mail: lenelaursen1958@gmail.com; Tlf.: 30 74 93 63.
Medlemsansvarlig: Povl Juhl Nielsen. Mail: povljuhl@gmail.com; Tlf.: 20 30 12 88.
Medlem: Jeppe Bach Christensen
Suppleant: Kristian Østergaard
Suppleanter: Steffen Lund
Bilagskontrollanter: Ole Majgaard Petersen, Ole B. Nørholt

Øster Hornum Portalen www.oster-hornum.dk – kontaktpersoner:
Niels Nørgaard Nielsen, Harrildvej 23, tlf. 21 49 16 38, mail nielsfraharrild@gmail.com.
Ole Majgaard Petersen, Søndervænget 6, tlf. 22 99 28 13, mail: majgaard.ole@gmail.com.
Teknik: Henrik Husted Jensen.

Kontaktperson vedr. arrangementer i Forsamlingshuset:
Kirsten Jepsen, tlf. 21 31 35 37; mail: erlingj123@gmail.com.

Flagalléen – kontaktperson
Charlotte Eilbark: Mail: eilbark1978@gmail.com; Tlf.: 26 27 58 78.

Initiativgruppen bag KULTURUGER:
Mette Bach-Larsen. Mail: mette0901@rkom.dk; Tlf.: 61 69 26 56.
Trine Madsbøll. Mail: trinemadsboll@gmail.com; Tlf.: 40 37 97 83.
Per Vilsbøll. Mail: pervilsboll@outlook.com; Tlf.: 22 55 57 91.
Niels Nørgaard Nielsen. Mail: nielsfraharrild@gmail.com; Tlf.: 21 49 16 38.

Generalforsamling 22. april 2024
Bestyrelsens beretning for året, der gik, klik her!
Referat af generalforsamlingen, klik her!
Borgerforeningen har konstitueret sig, klik her!
Borgerforeningens vedtægter, klik her!
Foreningen har udarbejdet er årshjul, klik her!

Øster Hornum Borgerforening har udarbejdet en folder, der kort og kontant fortæller om Borgerforeningens historie, opgaver, hvem der er bestyrelsesmedlemmer og hvordan man kan blive medlem.

Borgerforeningens folder kan læses ved at klikke her!

Der kan læses meget mere om Borgerforeningens historie her, hvor Cræn Andersens jubilæumsskrift fra 1975 kan læses.
Klik her!

.

Scroll to Top
×