Borgerforeningen i Øster Hornum

Borgerforeningen (Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening), Øster Hornum, 9530 Støvring.

Bestyrelsen valgt maj 2023 har konstitueret sig:
Formand: Charlotte Eilbark. Mail: eilbark1978@gmail.com; Tlf.: 26 27 58 78.
Næstformand: Bent Sigaard. Mail: bsigaard@gmail.com; Tlf.: 22 76 71 91.
Kasserer: Søren Sylle Steinmejer. Mail: sylle2@live.dk; Tlf.: 29 12 89 38.
Sekretær: Lene Kaldahl Laursen. Mail: lenelaursen1958@gmail.com; Tlf.: 30 74 93 63.
Menig: Povl Juhl Nielsen. Mail: povljuhl@gmail.com; Tlf.: 20 30 12 88.
Suppleant: Karin Lyngberg-Andersen. Mail: lyngbergkarin@gmail.com; Tlf.: 23 32 58 49.
Suppleant: Kristian Østergaard Petersen. Mail: kristian-oestergaard@hotmail.com; Tlf.: 21 49 31 33.
Suppleant: Bent Laustsen. Mail: uglehoej@outlook.com, Tlf.: 40 27 50 13.
Bilagskontrollanter: Ole Majgaard Petersen, Ole B. Nørholt

Øster Hornum Portalen www.oster-hornum.dk – kontaktpersoner:
Niels Nørgaard Nielsen, Harrildvej 23, tlf. 21 49 16 38, mail nielsfraharrild@gmail.com.
Ole Majgaard Petersen, Søndervænget 6, tlf. 22 99 28 13, mail: majgaard.ole@gmail.com.
Teknik: Henrik Husted Jensen.

Kontaktperson vedr. arrangementer i Forsamlingshuset:
Kirsten Jepsen, tlf. 21 31 35 37; mail: erlingj123@gmail.com.

Flagalléen – kontaktperson
Charlotte Eilbark: Mail: eilbark1978@gmail.com; Tlf.: 26 27 58 78.

Kulturelt udvalg under Øster Hornum Borger – og Håndværkerforening:
Mette Bach-Larsen. Mail: mette0901@rkom.dk; Tlf.: 61 69 26 56.
Trine Madsbøll. Mail: trinemadsboll@gmail.com; Tlf.: 40 37 97 83.
Per Vilsbøll. Mail: pervilsboll@outlook.com; Tlf.: 22 55 57 91.
Niels Nørgaard Nielsen. Mail: nielsfraharrild@gmail.com; Tlf.: 21 49 16 38.

Udvalget “Byg og Bo” under Øster Hornum Borger – og Håndværkerforening
Udvalget har til opgave at synliggøre Øster Hornum og igangsætte initiativer som øger udviklingen i byen og nærmeste omegn.
Ole Majgaard. Mail: majgaard.ole@gmail.com, tlf. 22 99 28 13.
Mikkel Kappel. Mail: MKAP@cowi.dk, tlf. 98 10 34 91.
Per Vilsbøll. Mail: pervilsboll@outlook.com, tlf. 98 38 53 52.

Øster Hornum Borgerforening har udarbejdet en folder, der kort og kontant fortæller om Borgerforeningens historie, opgaver, hvem der er bestyrelsesmedlemmer og hvordan man kan blive medlem.

Borgerforeningens folder kan læses ved at klikke her!

Der kan læses meget mere om Borgerforeningens historie her, hvor Cræn Andersens jubilæumsskrift fra 1975 kan læses.
Klik her!

.

Scroll to Top