Friplejehjem i Ø. Hornum?

Onsdag den 22. marts 2023 blev der holdt borgermøde i forsamlingshuset med henblik på at afklare, om der i Øster Hornum og omegn er opbakning til og interesse for, at der etableres et friplejehjem. Ideen er opstået på baggrund af Rebild Kommunes beslutning om at lukke Birkehøj som kommunalt plejehjem.

På borgermødet var der en positiv stemning for et kommende friplejehjem, hvorfor en gruppe, der skal arbejde videre med mere konkrete planer, blev nedsat.
Gruppen holdt første og stiftende møde fredag den 31. marts og der er nu dannet en bestyrelse.

Bestyrelsen Friplejehjem i Øster Hornum:
– Torben Færk, formand tlf. 28 10 48 45.
– Per Lyngberg-Andersen
– Karen Flyger Hansen
– Lars Skovhus
– Birgitte Horn

Nyt fra Bestyrelsen

Øster Hornum Friplejehjem, januar 2024

Bestyrelsens videre arbejde med et friplejehjem i Øster Hornum

Bestyrelsen for Øster Hornum Friplejehjem holdt den 12. januar møde. Vi havde alle oplevet at få lidt af en ”mavepuster” i forbindelse med mødet med borgmesteren, hvor vi blev helt klar over, at det ikke bliver i den nærmeste fremtid, vi kan komme videre med byggeplaner.

Men …. Så let giver vi ikke op. Vi er enige om, at vi vil arbejde videre ved at prøve at få indflydelse på Kommuneplanen gennem både kommunens forvaltninger og de forskellige møder, der vil komme rundt om i kommunen om planen.

Derfor vil vi i første omgang anmode teknisk udvalg i Rebild Kommune om et møde. Her håber vi at kunne få gode input til, hvor og hvornår vi bedst muligt kan påvirke arbejdet med kommuneplanen for 2024 og dermed forhåbentlig komme tættere på et fremtidigt friplejehjem i Øster Hornum.

Hvis et sådant møde ikke kan stables på benene, vil vi bede om indsigt i projektplanen for udarbejdelsen af kommuneplanen, så vi selv kan danne os et indtryk af, hvornår vi skal gøre vores indflydelse gældende.

Vi håber og tror på et samarbejde med lokalrådet i det kommende arbejde.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Birgitte Horn den 18. januar 2024

Nyt fra bestyrelsen juli 2023:

Jord til at bygge plejehjem på.
En glad bestyrelse for Friplejehjemmet i Øster Hornum indkig i uge 26 en betinget købsaftale med gdr. Allan Kvist en betinget aftale om køb af 20.000 m2 jord, beliggende øst for Cirkelslaget. Arbejdsgruppen havde også kig på andre arealer i Byen, især vest for byen. Men her blev der på et dialog møde med Rebild kommunes administration oplyst, at det ville blive meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, at få tilladelse til at bygge på baggrund af nærheden til kirken. Læs evt. mere på Folkebladets hjemmeside.

Situationsplan for Friplejehjemmet. Der bliver plads til 30 beboliger.

Nyt fra bestyrelsen:

Den 3 November 2023 kunne man læse i Folkebladet at Rebild kommune siger nej til et Friplejehjem i Øster Hornum. Læs mere på Folkebladet hjemmeside.Scroll to Top
×