Kløverstier

Kløverstier i Øster Hornum

Kløverstierne i Øster Hornum er etableret af en arbedsgruppe under Øster Hornum Borger og Håndværkerforening i samarbejde med Rebild Kommune og støttet af Friluftsrådet. Som noget nyt er der også samarbejdet med “Spor i Landskabet”.
Formålet med Kløverstiprojektet er:
At øge befolkningens trivsel, sundhed og mulighed for bevægelse ved at kommunerne sætter fokus på det bynære friluftsliv ved hjælp af kløverstierne
Der kan læses mere om Kløverstierne på dette link til Friluftsrådets hjemmeside.

Stierne
Der er 4 stier: Grøn rute er ca.: 2,5 km,Blå rute er ca.: 3 km (Ændret fra oprindeligt 5 km.), Rød Rute er ca.:7,5 km., Sort rute er ca. 10 km.
På kortet kan ses de forskellige stier. Start vandreturen ved Kløverstolperne ved Øster Hornum hallens P-plads.

Praktiske oplysninger
Du er gæst på lodsejerens private ejendomme, og de har åbnet Kløverstien for færdsel til fods. Du bør derfor færdes hensynsfuldt. Der kan græsse kvæg på markerne, og der lever mange dyr i naturen. Derfor skal hunde være i snor, og ridning er ikke tilladt. På en del af Kløverstien kan der medbringes barnevogn. Kløverstien går gennem et vådområde, hvorfor solidt fodtøj tilrådes. Efterlad kun dine fodspor.

Scroll to Top
×