Friplejehjem i Ø. Hornum?

Møde mellem borgmesteren og bestyrelsen

Den 16. november havde borgmester Jesper Greth venligt imødekommet bestyrelsen for et kommende friplejehjem i Øster Hornum og havde takket ja til et dialogmøde om fremtiden for plejehjemmet. I mødet deltog også Ole Majgaard fra lokalrådet.

Bestyrelsen ville gerne høre borgmesterens gode råd til, hvordan vi kommer videre med planerne.

I udgangspunktet deler borgmesteren lokalrådets og bestyrelsens positive syn på friplejehjem og det frie initiativ.

Situationen i Rebild Kommune er dog sådan, at økonomien er udfordret. En af årsagerne netop på dette område er, at Rebild Kommune har oplevet at have for mange tomme plejehjemspladser stående. Det betyder, at kommunen skal betale leje af pladserne, mens de står tomme. Samtidig har kommunen mistet indtægter fra andre kommuner på omkring 10 millioner kroner for borgere, der har boet på Rebild Kommunes ældrecentre. Der kommer ikke borgere fra andre kommuner til Rebild Kommunes ældrecentre for tiden.

Udviklingen på dette område er gået stærkt, hvilket betyder, at Rebild Kommune vil have revideret moderniseringsplanen, inden der tages stilling til nye plejehjem og/eller evt. lukning af eksisterende.

Der er, ifølge borgmesteren, sandsynligvis ikke politisk vilje til at sige ja til endnu et friplejehjem i Rebild Kommune, før en ny moderniseringsplan foreligger i slutningen af 2024 eller i 2025. Borgmesteren tog dog forbehold for, at han selvfølgelig ikke kan tage hele byrådet til indtægt for denne udtalelse, men her og nu er der ikke flertal for at godkende et tillæg til kommuneplanen. Et tillæg til kommuneplanen ville gøre det muligt at gå videre med planerne for et friplejehjem allerede nu.

Borgmesteren rådede derfor lokalrådet og bestyrelsen til at sørge for at deltage i høringer og møder i fremtiden om den nye kommuneplan og i det hele taget sørge for at fremme vores planer.

Bestyrelsens konklusion er derfor, at der ikke er udsigt til et friplejehjem i Øster Hornum i hvert fald ikke de først 3-4 år. Når en ny kommuneplan er vedtaget i 2025, kan vi komme i gang med ansøgninger og byggeprocessen, HVIS kommuneplanen omfatter et friplejehjem i Øster Hornum. Det er dog på ingen måde sikkert, at flertallet i byrådet til den tid er venligere stemt overfor vores ide.

Tak til borgmesteren for at tage sig tid til at tale med os!

Bestyrelsen holder vores næste møde i januar, hvorefter vi vil informere igen.

På bestyrelsens vegne Birgitte Horn

Scroll to Top
×