Offentlige Institutioner

Ny leder af Øster Hornum Børneunivers

Vores nuværende leder af Børneuniverset har valgt at søge nye udfordringer, hvilket har betydet, at vi pr. 1/1 får en konstitueret leder. Det drejer sig om Trine Damsgaard Nielsen, og bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers har bedt hende om lige at præsentere sig kort her på siden, så I også ved, hvem hun er,

Kære børn og voksne i Øster Hornum.

Mit navn er Trine Damsgaard, og jeg er fra 1. januar 2024 konstitueret Skole- og dagtilbudsleder i Øster Hornum.

Det er en opgave som skolechef Lene Hvilsom har betroet mig, og som jeg naturligvis er glad for og har sagt ja til.

Jeg kommer fra en stilling som projektleder ved forvaltningen på tre forskellige folkeskoleprojekter, herunder byggeriet af ny skole i Støvring. Der har jeg været i lidt mere end et år.

Før det var jeg pædagogisk leder i Kilden Børne- og Ungeunivers, hvor jeg havde den daglige ledelse af Blenstrup og Bælum skoler. Her var jeg i 4 ½ år.

Det betyder, at jeg har været skoleleder i et lokalsamfund, der værner om deres fælles skole og hvor skolen er en vigtig del af både hverdag og fest. Jeg forestiller mig, at det også er sådan, mange af jer betragter Øster Hornum Børneunivers. Til de af jer der kommer forbi universet – enten som elever eller forældre – så er min dør kun lukket, hvis jeg sidder i møde. Og man må gerne gå ind af den!

Jeg mener at kende en smule til Øster Hornum i forvejen. Dels fra mit arbejde i skolevæsnet i kommunen, men også fordi jeg i et par år tilbragte en del tid på bænkene i hallen. Vi bor på 14. år i Nibe, og i en årrække var vores datter på springholdet i ØH.

Jeg er gift med Henrik, som også arbejder med folkeskoleprojekter og uddannelse. Sammen har vi to børn – én søn der går i 10. klasse på efterskolen i Haubro og en datter på 18, der går i 2.g på Støvring Gymnasium.

Jeg glæder mig og ser frem til en rigtig spændende periode og nogle gode samarbejdsrelationer med mange af jer.

Med venlig hilsen Trine Damsgaard.

Vi håber at i alle vil tage virkelig godt imod hende🤗

Med venlig hilsen Søren Langdahl Timmermann Olesen, formand for Øster Hornum Børneunivers.

Friplejehjem i Ø. Hornum?

Møde mellem borgmesteren og bestyrelsen

Den 16. november havde borgmester Jesper Greth venligt imødekommet bestyrelsen for et kommende friplejehjem i Øster Hornum og havde takket ja til et dialogmøde om fremtiden for plejehjemmet. I mødet deltog også Ole Majgaard fra lokalrådet.

Bestyrelsen ville gerne høre borgmesterens gode råd til, hvordan vi kommer videre med planerne.

I udgangspunktet deler borgmesteren lokalrådets og bestyrelsens positive syn på friplejehjem og det frie initiativ.

Situationen i Rebild Kommune er dog sådan, at økonomien er udfordret. En af årsagerne netop på dette område er, at Rebild Kommune har oplevet at have for mange tomme plejehjemspladser stående. Det betyder, at kommunen skal betale leje af pladserne, mens de står tomme. Samtidig har kommunen mistet indtægter fra andre kommuner på omkring 10 millioner kroner for borgere, der har boet på Rebild Kommunes ældrecentre. Der kommer ikke borgere fra andre kommuner til Rebild Kommunes ældrecentre for tiden.

Udviklingen på dette område er gået stærkt, hvilket betyder, at Rebild Kommune vil have revideret moderniseringsplanen, inden der tages stilling til nye plejehjem og/eller evt. lukning af eksisterende.

Der er, ifølge borgmesteren, sandsynligvis ikke politisk vilje til at sige ja til endnu et friplejehjem i Rebild Kommune, før en ny moderniseringsplan foreligger i slutningen af 2024 eller i 2025. Borgmesteren tog dog forbehold for, at han selvfølgelig ikke kan tage hele byrådet til indtægt for denne udtalelse, men her og nu er der ikke flertal for at godkende et tillæg til kommuneplanen. Et tillæg til kommuneplanen ville gøre det muligt at gå videre med planerne for et friplejehjem allerede nu.

Borgmesteren rådede derfor lokalrådet og bestyrelsen til at sørge for at deltage i høringer og møder i fremtiden om den nye kommuneplan og i det hele taget sørge for at fremme vores planer.

Bestyrelsens konklusion er derfor, at der ikke er udsigt til et friplejehjem i Øster Hornum i hvert fald ikke de først 3-4 år. Når en ny kommuneplan er vedtaget i 2025, kan vi komme i gang med ansøgninger og byggeprocessen, HVIS kommuneplanen omfatter et friplejehjem i Øster Hornum. Det er dog på ingen måde sikkert, at flertallet i byrådet til den tid er venligere stemt overfor vores ide.

Tak til borgmesteren for at tage sig tid til at tale med os!

Bestyrelsen holder vores næste møde i januar, hvorefter vi vil informere igen.

På bestyrelsens vegne Birgitte Horn

Scroll to Top
×