marts 2024

Øster Hornum Børneunivers på Facebook

Find siden på Facebook: Øster Hornum Børneunivers

Der har været et stort ønske om, at Øster Hornum Børneunivers igen skal have sin egen Facebookside for på den måde at profilere os udadtil. Mange institutioner benytter sig af de sociale medier og

det er ofte i dag også den vej man kigger, hvis man ønsker viden om institutionen eller søger job. Men i Øster Hornum har den også et lokalt formål, nemlig at give indblik i Universets hverdag som en del af et lokalsamfund. Her er Øster Hornum Børneunivers en del af byen og omvendt. Når man er forældre i Universet, vil man fortsat kunne opleve børnenes hverdag i billeder og ord delt via Aula, men Facebook skal bruges til særlige begivenheder delt med lokalsamfund og andre interesserede.

Derfor har vi været undersøgende ift. igen at oprette en profil med følgende formål:

● at give kendskab til og indblik i Universets hverdag som en del af lokalsamfundet

● at dele særlige begivenheder, gode oplevelser og lidt af hverdagen i universet

● at promovere universet udadtil ift. øvrige interessenter, som ikke er en del af Aula, Universets kommunikationssystem.

Øster Hornum Ungdomsklub – vinder af Rebild Kommunes initiativpris 2024

Tirsdag den 19. marts drog af Martin, Morten og Anders fra Øster Hornum til Skørping, for at deltage i Rebild Kommunes Frivillighedsråds ’Frivillighedsaften’. Kim stødte til, da han fik fri fra job. Øster Hornum var allerede godt repræsenteret på Kulturstationen, ved en masse glade frivillige fra de forskellige grupper omkring Birkehøj – og Brugerrådet var da også indstillet til Den Sociale Frivillighedspris, en pris der de to foregående år var gået til frivilligheden i Øster Hornum.

Ungdomsklubben var flot indstillet til Initiativprisen – og vi gik spændte ind på Kulturstationen, for at deltage i arrangementet og for at se om vi kunne få lidt med hjem til Øster Hornum. Vi kom selvfølgelig i god tid, og 5 minutter i arrangementet skulle starte, var lokalet godt fyldt med 100+, af de fortrinsvise grå frivillighedsguld. Vi fik med lidt asen, masen og en enkelt forflytning fundet pladser, og kom ned og sidde som arrangementet startede.

Først var der beretning ved Frivillighedsrådet, derefter generalforsamling og valg af bestyrelse. Så optrådte May Yablonka, først lidt stille i baggrunden – men senere på aftenen fik hun lov til at stråle med sit sangtalent, til alles store nydelse – det er et navn i skal skrive jer bag øret, hun har talent.

Der var mad og kringle fra Sønderup Landkøkken, før 4 oplæg om frivillighed og hvorfor det også gavner den frivillige. Før end Mie fra Dansk-Ukrainsk Netværk fortalte om deres arbejde og aktiviteter, siden sidste år, hvor de vandt Initiativprisen.

Så blev der tid til uddelinger af priser. Først Den Sociale Frivillighedspris, som der var hele 8 indstillede til. Den blev vundet af Gitte Hansen fra Haverslev for hendes indsats igennem årene og stadig, i, tænker jeg, alle foreninger der har været og er aktive i Haverslev. Kæmpe stort tillykke til hende.

I et lidt mere snævert felt, på to indstillede, blev ungdomsklubben hevet på scenen og måtte uroligt stå og vente, imens motivationerne på indstillingerne blev læst op af borgmester Jesper Greth – og som derefter præsenterede ungdomsklubben som vindere af initiativprisen 2024.

Noget som vi er utroligt stolte af at, både blive indstillet til, men også at modtage. Det havde vi ikke i tankerne, og vi vidste nok heller ikke, sådan en pris fandtes, for omkring et år siden, da de første dybe spadestik til ungdomsklubben blev taget, efter ØHIs generalforsamling. Nogle spadestik som Morten Knudsen og Birgitte Bak-Sørensen havde taget tilløb til, i noget tid. Vi vidste ikke hvor det sådan rigtigt skulle starte, eller hvordan det ville ende. Morten havde succeskriteriet, at tæt på 10 børn/unge til den første aften ville være en god start. Sådan skulle det ikke gå, der kom over 30, og sådan er det mere eller mindre forsat siden – og det er vi utroligt glade for.

Vi er også utroligt glade og taknemmelig for den opbakning og hjælp vi har fået fra forældre – både direkte og indirekte, ØHI og byen, uden hjælp fra alle, var der ingen ungdomsklub. Tak!

Sognepræst Vedsted – selvbiografi

Ny fortælling i serien “Nyt om Gammelt”

Christian Frederik Vested (Wested) var sognepræst i Øster Hornum Sogn fra 1897 til 1914. Han var efterfølger for pastor Gade, der måtte forlade præsteembedet til fordel for et toårigt ophold i Vridsløselille Statsfængsel i to år på grund af en sag om at han ikke kunne holde sig fra nærkontakt med præstegårdens unge tjenestepiger – og såmænd heller ikke fra adskillige af byens fruer.
Christian Vested skrev i 1945 en selvbiografi til sønnen Jacob – kan læses ved at klikke her!
149 andre “Gamle Nyheder” kan læses under fanebladet “Nyt om Gammelt”

Lokalrådet orienterer – og søger ny medlemmer

Så er det atter tid til nyt fra lokalrådet for Øster Hornum og omegn.

Det der står os mest på sinde og har gjort i lang tid, er at komme i gang med at lave en ny visionsplan for byen og nærområdet, så vi kan komme frem over stepperne igen. Vi har endeligt hørt fra Rebild Kommune og vi er sammen med Ravnkilde forrest i køen til at få igangsat arbejdet med nye udviklingsplaner. I løbet af forår/sommerhalvåret skulle vi gerne komme i gang med at få lavet en proces[1]plan for det videre forløb med udarbejdelse af udviklingsplanen.

Som de fleste nok har hørt, har vi fået ny, konstitueret, skole og dagtilbudsleder i byen i form af Trine Damsgaard og det lader til at hun er kommet godt i gang på Øster Hornum Børneunivers. Vi har i lokalrådet endnu ikke fået hilst på hende, men det skal vi nok komme til og håber at vi kan fortsætte det gode samarbejde, vi var ved at få opbygget med den tidligere skoleleder Lars.

Siden sidst har vi hjulpet Øster Hornum Forsamlingshus med 10.000.- kroner til indkøb af ny tiltrængt opvaskemaskine.

Derudover har vi stillet underskudsgaranti for indsamling til anden rate på 10.000.- kroner af indskud til anmeldelse af friskole i Øster Hornum. Hvis det skulle blive nødvendigt at skulle oprette en friskole i byen. Det lader dog til at der er stor tilslutning for en friskole i byen, hvis forholdene for Øster Hornum Børneunivers skulle blive forringede, da indsamlingen hurtigt nåede sit mål, det er flot.

Vi har også stillet underskudsgaranti til borgerforeningens arrangement med tidligere politimand Flemming Sloth Andersen og hans foredrag ”Jeg var betjenten”.

Vi har også haft en god snak med borgerforeningen om alle de gode tiltag de har fået igangsat og har på programmet fremadrettet, efter de fik ny bestyrelse sidste år. Så husk og støt op om borgerforeningen og arrangementerne derfra, samt melde jer ind i borgerforeningen, så de har lidt penge at gøre godt med, det skal nok komme os alle til gode.

Onsdag den 13. marts byder vi velkommen til borgermøde i lokalrådet. Det foregår i Øster Hornum Hallens mødelokale kl. 1900. Der er 4 medlemmer på valg, hvor der er to, som ikke modtager genvalg. Vores suppleant modtager desuden heller ikke genvalg. Eventuelle forslag der ønskes behandlet på borgermødet fremsendes skriftligt til lokalrådet senest en uge inden borgermødets afholdelse på følgende e-mail: oeh.lokalraad@gmail.com

Lokalrådet for Øster Hornum og omegn mangler dig!

Vil du være med til at flytte Øster Hornum og omegn i den rigtige retning og præge byen og omegnens fremtid og skabe endnu mere liv og glæde her, hvor vi alle holder til?

Lokalrådet arbejder vi sammen med lokale foreninger, partnere og Rebild Kommune, for at vi alle kan hjælpe med at udvikle Øster Hornum og omegn i en positiv retning.

Vi har to medlemmer som efter års tro tjeneste, har ønsket at træde ud af Lokalrådet og give stafetten videre til nye kræfter, der vil være med til at arbejde for byen og omegn. Vi har 6 møder om året og lidt opfølgende arbejde imellem møderne, så arbejdet er overkommeligt, og der vil ikke blive givet flere opgaver end der kan overkommes.

Vi har Borgermøde, som er vores generalforsamling, onsdag den 13. marts kl. 1900 i Øster Hornum Hallens mødelokale, så kom frisk og hør om hvad vi laver.

Hvis du ikke kan vente så længe er du meget vel[1]kommen til at kontakte Mikkel eller Anders på henholdsvis: 29237701 eller mikkel@kappels.net og 50909592 eller ap.madogvin@gmail.com, så skal vi gøre alt for at svare fyldestgørende på alle spørgsmål.

Scroll to Top
×